در اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

در اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

اولین جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیر عامل استان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، اولین جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیر عامل استان با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر کل راه و شهرسازی استان به ریاست ایشان برگزار شد.

مسعود مالکی مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در حاشیه این جلسه گفت: طبق دستور کار جلسه مبحث مقررات ملی ساختمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که اولویت موضوعات به شرح ذیل میباشد:

آزمایشات ریز و پهنه بندی شهرها.

آزمایشات زئو تکنیک زمین

بیمه ساختمانها.

گود برداری اصولی و استاندارد با نظارت نظام مهندسی و دستگاههای عضو کارگروه.

تغییر کاربری ها با نظارت دستگاه های مسئول.

سبک سازی استاندارد.

اخذ مجوز  برای هر کاری در حوزه راه و شهرسازی از شورای پدافند غیرعامل صورت گیرد.

تمام کارفرمایان موظفند طرح های شورای تخصصی را طبق ماده ۵۸ در سه مرحله مطالعه، اجرا و بهره برداری باید اقدام کنند.

هرگونه اصلاح توسط شورای پدافند در مورد مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را استقبال میشود.

همه ی آسیب هایی که موجب خسارت میشود حتماً بصورت کارشناسی شده به اداره کل پدافند انتقال داده شود.

مصوب شد:

طرح جانمایی باید برای تمام شهرها انجام گیرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات