/گزارش تصویری/شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برگزار شد

/گزارش تصویری/شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات