سازمان های مشمول قانون مدیریت بحران کشور مش ...

سازمان های مشمول قانون مدیریت بحران کشور مش ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز به نقل از بحران نیوز،نمایندگان در یکی از مواد این لایحه مقرر کردند: به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکامی وضع می شود.

بر اساس یکی دیگر از مواد این لایحه، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت های وابسته یا تابع آنها مشمول این قانون می باشند.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات