برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت روان آب ...

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت روان آب ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز، در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران با هدف ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرسازی، خدمات شهری و فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۴ برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با همکاری مدیریت بحران شهرداری تبریز و منطقه ۴ در مرکز آموزش شهرداری تبریز برگزار شد، مباحث مربوط به چگونگی مدیریت و هدایت رواناب سطحی از جمله مشکلات ناشی از رواناب ها، اهداف مدیریت رواناب ها، مشکلات و مسائل شبکه های جمع آوری، نحوه محاسبه رواناب، طراحی هیدرولیکی کانال های آب سطحی ارائه گردید.

دکتر روشنی در ادامه این کارگاه تخصصی به انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب و  روانابهای سطحی و مشکلات اصلی شبکه های موجود رواناب های شهری از جمله کمبود ظرفیت شبکه، انسداد و رسوبگذاری شبکه و آلودگی روان آب ها اشاره کرد و راهکارهای حل مشکلات اصلی شبکه رواناب های شهری را ارائه نمود.

خاطر نشان می شود دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران شهرداری تبریز با هدف افزایش آگاهی پرسنل در تمامی مناطق برگزار می گردد.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات