روحیه بسیجی عملکرد سازمانها را بهبود می بخشد/بسیج بارها کارآمدی خود را ثابت کرده است

روحیه بسیجی عملکرد سازمانها را بهبود می بخشد/بسیج بارها کارآمدی خود را ثابت کرده است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات