تدوین سند توسعه پایدار خراسان رضوی توسط دانشگاه فردوسی مشهد

تدوین سند توسعه پایدار خراسان رضوی توسط دانشگاه فردوسی مشهد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات