دیدارسرهنگ جلالی؛ مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه ثارالله وهئیت همراه بامهندس مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان

دیدارسرهنگ جلالی؛ مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه ثارالله وهئیت همراه بامهندس مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات