صعود زمستانی محسن دامغانی ازپرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به قله توچال به مناسبت روز هوای پاک

صعود زمستانی محسن دامغانی ازپرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به قله توچال به مناسبت روز هوای پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات