دیدار مدیران کل حفاظت محیط زیست ودیوان محاسبات استان کرمان جهت هم افزایی وتعاملات بیشتر بین دو دستگاه

دیدار مدیران کل حفاظت محیط زیست ودیوان محاسبات استان کرمان جهت هم افزایی وتعاملات بیشتر بین دو دستگاه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات