به مناسبت هفته هوای پاک:
  
  برگزاری دوره آموزشی هوای پاک در شهرستان سنقر و کلیایی

به مناسبت هفته هوای پاک: برگزاری دوره آموزشی هوای پاک در شهرستان سنقر و کلیایی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات