با حضور کارشناسان:
  
  برگزاری جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی دراداره کل محیط زیست استان

با حضور کارشناسان: برگزاری جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی دراداره کل محیط زیست استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات