بی رحمی متخلفین به جنین بز وحشی و گرفتار شدن آنها در کمین محیط بانان خائیز در کهگیلویه و بویراحمد

بی رحمی متخلفین به جنین بز وحشی و گرفتار شدن آنها در کمین محیط بانان خائیز در کهگیلویه و بویراحمد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات