همکاری محیط زیست و منابع طبیعی در باشت منجر به دستگیری متخلف زغال گیر شد.

همکاری محیط زیست و منابع طبیعی در باشت منجر به دستگیری متخلف زغال گیر شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات