برگزاری پنجمین جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج انفال اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

برگزاری پنجمین جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج انفال اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات