تشکیل ششمین کمیته متناظر استانی آزمایشگاه های معتمد با هدف تمدید و ارتقاء گواهینامه

تشکیل ششمین کمیته متناظر استانی آزمایشگاه های معتمد با هدف تمدید و ارتقاء گواهینامه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات