دیدار مسئولان شهرومردم شریف عجب شیر از شهردار محترم ومردمی شهر عجب شیر

دیدار مسئولان شهرومردم شریف عجب شیر از شهردار محترم ومردمی شهر عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات