بازدید شبانه رئیس و اعضای شورای شهر شوشتر به همراه شهردار و مسئولین شهرداری از پروژه زیرگذر شهیدان خادم سیدالشهداء

بازدید شبانه رئیس و اعضای شورای شهر شوشتر به همراه شهردار و مسئولین شهرداری از پروژه زیرگذر شهیدان خادم سیدالشهداء

بازدید شبانه رئیس و اعضای شورای شهر شوشتر به همراه شهردار و مسئولین شهرداری از پروژه زیرگذر شهیدان خادم سیدالشهداء

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شوشتر اعضای شورای اسلامی به همراه مهندس اسکندری شهردار از پروژه زیرگذر شهیدان خادم سیدالشهداءبازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مهندس اسکندری ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشرفت فیزیکی پروژه ، از تسریع در اتمام پروژه خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات