بازدید شهردار خرمشهر از پروژه احداث پارک خطی و کارخانه آسفالت شهرداری خرمشهر

بازدید شهردار خرمشهر از پروژه احداث پارک خطی و کارخانه آسفالت شهرداری خرمشهر

بازدید شهردار خرمشهر از پروژه احداث پارک خطی و کارخانه آسفالت شهرداری خرمشهر

داود دارابی شهردار خرمشهر در صبح روز شنبه ۶ بهمن ماه .......

یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات