برگزاری همایش پاکبانان توسط شهرداری خرمشهر با حضور پرشور دانش آموزان مدارس

برگزاری همایش پاکبانان توسط شهرداری خرمشهر با حضور پرشور دانش آموزان مدارس

برگزاری همایش پاکبانان توسط شهرداری خرمشهر با حضور پرشور دانش آموزان مدارس

همایش پاکبان توسط شهرداری خرمشهر..........

شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات