کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری به ریاست دکتر...

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری به ریاست دکتر...

طی این جلسه درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با دفع فاضلاب بیمارستان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین درخواست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در خصوص عوارض حفاری جهت فیبر نوری مرکزی اورژانس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات