شاخص های شهر دوستدار کودک در بودجه ۹۸ شهرداری لحاظ شود

شاخص های شهر دوستدار کودک در بودجه ۹۸ شهرداری لحاظ شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات