حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه موتوری هیت موتورسواری و اتومبیل رانی علی اباد کتول به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گلنام

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه موتوری هیت موتورسواری و اتومبیل رانی علی اباد کتول به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گلنام

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه موتوری هیت موتورسواری و اتومبیل رانی علی اباد کتول به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گلنام

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه موتوری هیت موتورسواری و اتومبیل رانی علی اباد کتول به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گلنام

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه موتوری هیت موتورسواری و اتومبیل رانی علی اباد کتول به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گلنام

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در رژه موتوری هیت موتورسواری و اتومبیل رانی علی اباد کتول به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گلنام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات