اصلاح جداول میدان امام خمینی و هدایت آبها به داخل کانال خیابان پیروزی جهت رفع مشکل آب گرفتی

اصلاح جداول میدان امام خمینی و هدایت آبها به داخل کانال خیابان پیروزی جهت رفع مشکل آب گرفتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات