تشکیل جلسه مشترک مشاوران فائو و کارشناسان آب منطقه ای آذربایجان...

جلسه مشترک مشاوران فائو و مدیران ارشد و میانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با هدف تعیین ساز و کارها و سیاست های کاهش مصرف آب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به ضرورت مدیریت به هم پیوسته آب و تدوین برنامه سازگاری با کم آبی، اظهار داشت: میزان آب قابل استحصال در هر حوضه باید مشخص شود و بر اساس میزان آبهای سطحی و زیرزمینی و مشارکت تمام ذی نفعان برنامه سازگاری با کم آبی تدوین شود.

به گفته معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای آذربایجان شرقی در این جلسه با وجودی که از ابتدای سال آبی تاکنون بارش ها بیش از ۲۳ درصد نسبت به متوسط درازمدت افزایش داشته ، اما روان آبها ۵۰ درصد کاهش دارد.

دکتر علی ملکی، مشاور سیاست گذاری سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد (فائو) و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه یادآور شد: سیستم و قوانین مربوط به منابع آب باید طوری تنظیم شود که مدیریت منابع آب به صورت پایدار انجام شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات