پرکردن کانال غیرمجاز در شهرستان قاینات

سرپرست امورمنابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه گفت: کانال غیرمجازی که به طول ۱۲۵ متر در دشت اسفدن این شهرستان قاینات حفر شده بود، پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،"مجید هاونگی" با اشاره به اهداف و رسالت شرکت آب منطقه‌ای استان در صیانت از منابع محدود آب گفت: کانال غیرمجاز حفر شده به طول ۱۲۵ متر که به منظور استفاده غیر قانونی از منابع آب زیرزمینی ، در دشت ممنوعه اسفدن حفر شده بود، با پیگیری گروه گشت و بازرسی و همکاری نیروی انتظامی پر و مسلوب‌المنفعه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات