در یک اقدام زیست محیطی، پسماند عایق های حرارتی نیروگاه تبریز جمع آوری، انتقال و پاکسازی شدند.  

به منظور صیانت از محیط ...

در یک اقدام زیست محیطی، پسماند عایق های حرارتی نیروگاه تبریز جمع آوری، انتقال و پاکسازی شدند. به منظور صیانت از محیط ...

در یک اقدام زیست محیطی، پسماند عایق های حرارتی نیروگاه تبریز جمع آوری، انتقال و پاکسازی شدند.

به منظور صیانت از محیط زیست و در راستای اجرای ضوابط و مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه با هدف جلوگیری از آلودگی آب و خاک و آثار زیانبار آن ، با پیگیری های کارشناس محیط زیست شرکت و موافقت مدیریت محترم عامل، پسماند عایق های حرارتی موجود در سایت نیروگاه با مشارکت عمومی طی چهار روز جمع آوری، انتقال و پاکسازی گردید

طبق اظهار مدیر دفتر مهندسی نیروگاه تبریز: عایق های حرارتی استفاده شده در بویلر نیروگاه تبریز از نوع پشم سنگ و عایق های معدنی آلومینوسیلیکاتهای قلیایی خاکی می باشد و به استناد نتایج آنالیزهای انجام شده توسط آزمایشگاه معتمد، پسماندهای موجود فاقد آزبست بوده و صرفاً حاوی Amorphous phase می باشد.

مهندس آخسمه در توضیح این مطلب افزود : جهت مدیریت دفع اصولی و ساماندهی این ضایعات و نظر به جنبه های زیست محیطی موضوع، فرایندهای بازیافت، امحا و دفن بهداشتی این پسماندها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت  پروسه دفن بهداشتی این پسماندها مورد تایید واقع شده و با توجه به تاثیرات منفی پسماندهای صنعتی بویژه بر محیط زیست، جهت دفن اصولی و جانمایی محل دفن این ضایعات، با سازمان حفاظت محیط زیست استان مکاتبه گردید و مجوز دفن این پسماندها در سایت دفن پسماندهای صنعتی و ویژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با رعایت موازین زیست محیطی اخذ گردید.

وی ادامه داد: با نظر مثبت مدیریت شرکت مبنی بر رعایت موازین زیست محیطی و به استناد ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و همچنین در راستای برآورده نمودن شرایط و الزامات زیست محیطی در خصوص حمل پسماندهای صنعتی ، با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و با همکاری شهرداری خسروشاه، ۱۳۵ تن از پسماندهای مذکور جمع آوری و با رعایت کامل اصول زیست محیطی به مرکز دفن منقل گردید تا بر اساس ضوابط خاص و مقررات ویژه  بصورت اصولی دفن گردند.

ایشان در پایان از مدیرعامل و معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت، مدیریت نیروگاه، امور بازرگانی، امور حراست و همچنین همکاران بخش های پشتیبانی و خدماتی نیروگاه تبریز که نقش به سزایی در این اقدام زیست محیطی داشتند تقدیر و تشکر گردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات