برگزاری دوره آموزشی وتخصصی" عیب یابی وتعمیرات توربین بخار"

برگزاری دوره آموزشی وتخصصی" عیب یابی وتعمیرات توربین بخار"

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات