برگزاری تور طبیعت گردی کارکنان نیروگاه رامین از جاذبه های بهبهان

برگزاری تور طبیعت گردی کارکنان نیروگاه رامین از جاذبه های بهبهان


لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات