مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در افتاحییه ارزیابی ملی نظام پیشنهادها: نظام پیشنهادها بستری مناسب جهت خدمت رسانی بهتر می باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در افتاحییه ارزیابی ملی نظام پیشنهادها:

نظام پیشنهادها بستری مناسب جهت خدمت رسانی بهتر می باشد.

با حضور مدیر عامل ، معاونین ، دبیران و اعضاء کارگروه عالی نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای سمنان و ارزیابان ملی نظام پیشنهادها ، عملکرد این شرکت در بخش نظام پیشنهادها مورد ارزیابی قرار گرفت .

مهندس سید علی اکبر صباغ ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ضمن اظهار تشکر از مشارکت بالای کارکنان این شرکت در نظام پیشنهادها گفت : در سال های اخیر ، شاهد موفقیت های ارزشمندی در حوزه نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای سمنان بوده ایم که دریافت تندیس برنزین جشنواره ملی نظام پیشنهادها طی سال های ۹۵ و ۹۶و کسب رتبه سوم کشوری در هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها ، می تواند بیانگر روحیه همکاری و مشارکت کارکنان و ارائه ایده های جدید و موثر در بخش های مختلف باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اهمیت نظام پیشنهادها درشرکت اظهار داشت : رفع نقائص و تقویت نقاط قوت ازطریق ارائه نظام پیشنهادهای موثر موفقیت ما را در خدمت رسانی به مردم شریف استان بیش از پیش می گرداند.

مهندس صباغ حضور ارزیابان ملی نظام پیشنهادها دراین شرکت را فرصت مناسبی جهت دریافت نقطه نظرات سازنده آنان دانست و افزود : این ارزیابی به منزله یادگیری و مشاوره و تبادل تجربیات برای همه کارکنان جهت ارتقاء بهتر این سیستم در شرکت برق منطقه ای سمنان می باشد.

مهندس نمازیان سر ارزیاب ملی نظام پیشنهادها با اظهار تشکر از حضور فعال کارکنان در نظام پیشنهادها گفت : یکی از مهمترین دلایل پیشرفت و رشد نظام پیشنهادها ، حمایت و همراهی مدیران ارشد در سازمان ها است که در شرکت برق منطقه ای سمنان این توجه و حمایت بسیار ملموس و عینی می باشد .

وی میزان بالای سرانه نظام پیشنهادها ،نرخ مشارکت پرسنل ،مشارکت ۱۰۰ درصدی مدیران و فرهنگ سازی مناسب در حوزه نظام پیشنهادها را از جمله نقاط قوت این سیستم در شرکت برق منطقه ای سمنان بر شمرد .

مهندس یعسوب قلیچ لی دبیر نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای سمنان نیز ضمن خیر مقدم به تیم ارزیابی نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها ،عوامل موفقیت نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای سمنان را حمایت همه جانبه مدیریت ارشد شرکت ،دلسوزی و تلاش دیبرخانه و دبیران و اعضاءکارگروههای نظام پیشنهادهاو همراهی و مشارکت فراگیر کارکنان شرکت دانست .

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای سمنان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات