بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از منطقه برق بیهقی

مدیرعامل شرکت، در ادامه سخنان خود ، مدیریت هزینه ها و تدبیر به منظوربهره وری و بهینه سازی مصارف ومنابع را از الزامات شرکت دانست و تصریح کرد: الزامی است هزینه های غیر ضروری کاهش و بهره وری واثر بخشی فعالیت ها بیشتر از قبل باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات