برگزاری سی و سومین نشست مهندسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

در این نشست، مهندس حسین صبوری, مدیرعامل، ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات صورت گرفته در معاونت مهندسی و نظارت، عنوان کرد: این معاونت، به عنوان نبض فنی شرکت، باید از حداکثر ظرفیت های خود و امکانات و تجهیزات انبار، استفاده کرده و ضمن شناسایی فرآیندهای موازی، با در نظر داشتن توجیه اقتصادی، سازوکار استاندارد تعمیر و تست تجهیزات برای کالای های اساسی را، تدوین و ساختاری فرآیند محور برای آن ایجاد کند، وی تصریح کرد؛ لازم است در کوتاه ترین زمان،  تیم اجرایی در این رابطه، تشکیل و شروع به کار کند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات