موفقیت ماهنامه دانش نما در جشنواره ملی مطبوعات تخصصی صنعت ساختمان

تبریک موفقیت ماهنامه دانش نما
در اولین جشنواره ملی مطبوعات تخصصی صنعت ساختمان که با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید، ماهنامه "دانش نما" نشریه ی فنی - تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان موفق به کسب عناوین زیر گردید:
کسب رتبه ی اول در بخش "نشریات سازمانی"
کسب رتبه ی اول در بخش " مصاحبه"
کسب رتبه دوم در بخش " ویژه نامه های خبری "
روابط عمومی سازمان کسب این موفقیت ارزنده را به دست اندرکاران ماهنامه دانش نما، اعضای محترم هیات مدیره و اعضای فرهیخته سازمان تبریک و تهنیت عرض می نماید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات