پیگیری ارتقاء سطح فعالیت مجریان ذیصلاح

به گزارش روابط عمومی سازمان،در جلسه ای که در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ با حضور نمایندگان محترم  اداره کل راه وشهرسازی،انجمن کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان و سازمان برگزار گردید، در خصوص مواردی که در جلسه آینده کمیته چهارنفره استان با موضوع افزایش سطح فعالیت مجریان ذیصلاح و تعیین تکلیف وضعیت طراحی و نظارت شهرستانهایی که دفتر نمایندگی سازمان دایر است، تصمیم گیری و اعلام نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات