نشست خزانه داران و مدیران مالی سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان،نشست خزانه داران و مدیران مالی سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور در تاریخ ۱ول بهمن ماه ۹۷ با حضور نمایندگان سازمان،جناب آقای مهندس محمد الهامی زاده”خزانه دار محترم سازمان”و جناب آقای رضا رستمی “مدیریت مالی محترم سازمان” در شورای مرکزی برگزار گردید.

تصویب فرمت بودجه جامع هماهنگ پیشنهادی برای کلیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه آقای دری عضو کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی در خصوص منابع دریافتی و مصارف بودجه توضیحاتی ارائه و پس از اخذ پیشنهادات خزانه داران و مدیران مالی استانها، فرمت بودجه هماهنگ برای کلیه سازمانها به تصویب رسید و مقرر گردید در اسرع وقت به سازمان های استانها ابلاغ گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات