میراث فرهنگی،محیط زیست مهمترین موضوعات مطرح شده در کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان

میراث فرهنگی،محیط زیست مهمترین موضوعات مطرح شده در کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان پنجمین جلسه کارگروه پایش اخلاق حرفه ای در تاریخ اول بهمن ماه برگزار گردید.

حفظ محیط زیست،میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی در رشته های نقشه برداری،معماری ، تاسیست برقی و مکانیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات