اطلاعیه/ ارسال گواهینامه های ارتقای پایه به واحد عضویت، بدون نیاز مراجعه به حضوری اعضای محترم

اطلاعیه/ ارسال گواهینامه های ارتقای پایه به واحد عضویت، بدون نیاز مراجعه به حضوری اعضای محترم

به اطلاع همه اعضای محترم سازمان می رساند؛ با دستور ریاست سازمان و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده میان واحد های آموزش و عضویت و پروانه اشتغال، به منظور رفاه حال اعضای محترم شرکت کننده در دوره های ارتقا پایه، از این پس گواهینامه های ارتقای پایه مهندسان پس از صدور، با انتقال به واحد عضویت و پروانه اشتغال، در پرونده اعضای محترم  بایگانی خواهد شد و دیگر نیازی به  مراجعه حضوری اعضای محترم به واحد آموزش سازمان، جهت اخذ این گواهینامه ها نخواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات