آزمون ورود به حرفه مهندسان روز پنجشنبه و جمعه در استان البرز برگزار می گردد.

آزمون ورود به حرفه مهندسان روز پنجشنبه و جمعه در استان البرز برگزار می گردد.

آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی و معماران تجربی در روزهای پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ و جمعه مورخ ۱۲/۱۱/۹۷ همزمان با سراسر کشور در استان البزر با شرکت ۶۱۱۳ نفر داوطلب برگزار می شود.

آزمونهای تستی در روزهای پنجشنبه و جمعه در دانشگاه خوارزمی و آزمون طراحی معماری در روز جمعه در دانشگاه هنر برگزار می گردد. آزمونهای مهندسان در هفت رشته شهرسازی، ترافیک، معماری (نظارت،طراحی،اجرا)،عمران(نظارت،اجرا،محاسبه)،تاسیسات مکانیکی(طراحی و نظارت)،تاسیسات برقی(طراحی و نظارت)،نقشه برداری و آزمون کاردانهای فنی نیز در شش رشته کاردانی شهرسازی،کاردانی معماری، کاردانی عمران، کاردان تاسیسات برقی، کاردان تاسیسات مکانیکی و کاردان نقشه برداری برگزار می شود. که در استان البرز داوطلب در رشته کاردان تاسیسات مکانیکی و کاردان نقشه برداری شرکت نکرده است.

کارت ورود به جلسه آزمون از مورخ ۸/۱۱/۹۷ الی ۱۰/۱۱/۹۷  از طریق سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ( www.inbr.ir ) قابل دریافت می باشد.

شرکت کنندگان در آزمون می توانند پس از اعلام نتایج و قبولی در آزمون در صورت داشتن کلیه شرایط لازم، برای دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و یا معماران تجربی اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات