مانور و دوره آموزشی اطفاء حریق در اداره کل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.

مانور و دوره آموزشی اطفاء حریق در اداره کل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، با هدف آموزش کارکنان در مواجهه با حریق و مانور اطفاء و دوره آموزشی استفاده از ادوات آتش نشانی با حضور مدرس و نماینده سازمان آتش نشانی استان در اداره کل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.

در این دوره که به همت معاونتهای توسعه مدیریت و منابع انسانی و همچنین حراست برگزار گردید کارکنان اداره کل پس از آشنایی با انواع کپسول آتش نشانی طریقه استفاده از هرکدام را فرا گرفتند و پس از آن در مانور اطفاء حریق شرکت کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات