برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرایلام و کارگروه امور زیربنایی استان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرایلام و کارگروه امور زیربنایی استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات