برگزاری جلسه مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام با مدیرکل بهزیستی استان با محوریت برنامه ها و پروژه های باز آفرینی شهری

برگزاری جلسه مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام با مدیرکل بهزیستی استان با محوریت برنامه ها و پروژه های باز آفرینی شهری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات