بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان در شهرستان طارم