سومین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی خراسان جنوبی برگزار شد

سومین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی خراسان جنوبی برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات