برگزاری دوره آموزشی معرفی و شناخت گیاهان جاذب آینده ها در جهت توسعه و بهره وری از فضای سبز در شوشتر

برگزاری دوره آموزشی معرفی و شناخت گیاهان جاذب آینده ها در جهت توسعه و بهره وری از فضای سبز در شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات