اطلاعیه - آلودگی هوا مدارس مشهد را به تعطیلی کشاند.

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات