درکارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای شهر مشهد مصوب شد: تعطیلی مدارس درهمه مقاطع امروز در نوبت عصر

درکارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای شهر مشهد مصوب شد: تعطیلی مدارس درهمه مقاطع امروز در نوبت عصر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات