فردا چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه فعالیت مدارس و ادارات به روال عادی بر می گردد

فردا چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه فعالیت مدارس و ادارات به روال عادی بر می گردد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات