‍ برگزاری گسترده و  برنامه های متنوع گرامیداشت هوای پاک در نی ریز فارس

‍ برگزاری گسترده و  برنامه های متنوع گرامیداشت هوای پاک در نی ریز فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات