مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس: سلامت و نشاط انسانها مستلزم تلاش و تحرک و محیط زیست سالم است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات