نمایشگاه بزرگ هوایی در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز

نمایشگاه بزرگ هوایی در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات