کلیپ /تفاهم نامه همکاری حوزه هنری استان اصفهان و شهرداری مبارکه امضا شد

کلیپ /تفاهم نامه همکاری حوزه هنری استان اصفهان و شهرداری مبارکه امضا شد

تفاهم نامه همکاری حوزه هنری استان اصفهان و شهرداری مبارکه امضا شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات